Organizacija evenata

U organizaciji evenata nudimo ključ u ruke. Vaš posao je osigurati stručni sadržaj konferencije, a sva ostala organizacija je naša briga.

Mi ćemo za vas:

  • Predložiti mjesto i prostor održavanja, društveni program, rezervirati  smještajne kapacitete za sudionike i organizatore.
  • Izraditi, aktualizirati i ažurirati WEB stranice eventa, izraditi detaljni financijski plan, Ko-ordinirati dobavljače i rokove, predlagati, koordinirati i kreirati načine informiranja o skupu izravnim kontaktom, tiskanim medijima i internetom, osigurati stručnu i logističku podrškau provesti proces prijava, registraciju sudionika, fakturiranje i naplatu.
  • Formirati listu sudionika skupa, generirati izvješća o o stanju prijava, registracijama i plaćanjima, iskoordinirati tiskane materijale i ostalu opremu sudionika potrebnu za provedbu skupa, predložiti i provesti dekoraciju prostora, osigurati provedbu dogovorenog protokola, koordinirati tehničku podršku, dogovoriti i prekontrolirati provođenje ugostiteljskih usluga.
  • Koordinirati i kontrolirati izvedbu programa na odredištu i na kraju izraditi završni obračuna nakon kongresa.

Reference:

HrOUG konferencija Hrvatske udruge Oracle korisnika sa 400-500 sudionika

 

JavaCro konferencija sa 250 – 300 sudionika.