EU projekt

Sadržaj ove web publikacije isključiva je odgovornost tvrtke MONERA d.o.o.

OPTIMIZACIJA POSLOVANJA TVRTKE MONERA D.O.O. UVOĐENJEM NOVIH IKT RJEŠENJA

Tvrtka MONERA d.o.o. uz podršku Horus Business Consulting – a provela je projekt

„Optimizacija poslovanja tvrtke MONERA d.o.o. uvođenjem novih IKT rješenja“
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Svrha (cilj) Poziva

  • Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH

Specifični cilj projekta

  • Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

Osnovni podaci o projektu

  • Naziv projekta: „Optimizacija poslovanja tvrtke MONERA d.o.o. uvođenjem novih IKT rješenja“
  • Naziv poziva: „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2“ ; KK.03.2.1.19.1222
  • Trajanje: 15.11.2019.-15.12.2020.
  • Vrijednost projekta: 508.075,00 kuna
  • EU sufinanciranje: 230.694,40 kuna

Očekivani rezultati provedbe

  • Nabavljena i instalirana IKT rješenja i hardverska oprema
  • Unaprijeđeno 5 poslovnih procesa
  • Porast zapošljavanja

Kontakt : info@monera.hr

www.monera.hr

Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr